Bower Cotton консультує своїх клієнтів (працівників, роботодавців) в області трудового права, як з поточних кадрових питань, так і по суперечкам між компанією/співробітниками/державними органами.

 Види послуг:

– Проведення кадрового аудиту компаній та розробка рекомендацій щодо усунення виявлених порушень;

– Розробка трудових договорів та внутрішньої документації компанії, яка регулює трудові відносини;

 – Розробка рекомендацій для припинення трудових відносин з найменшими ризиками для клієнта;

 – Допомога в отриманні необхідної дозвільної документації для іноземних працівників компаній і членів їх сімей, в тому числі:

 – отримання дозволів на роботу, в тому числі для висококваліфікованих фахівців,

 – дозволів на найм робочої сили,

 – оформлення робочих віз.

 – Проведення міграційного аудиту компаній з метою виявлення можливих ризиків з точки зору міграційного законодавства та підготовка рекомендацій щодо їх усунення;

 – Консультування з питань зниження ризиків, пов’язаних з порушеннями міграційного законодавства;

– Судовий захист клієнтів в рамках трудових спорів в усіх інстанціях.