Bower Cotton пропонує широкий спектр послуг в галузях корпоративного і комерційного права, який надається досвідченою командою, постійно залученою в аналогічні переговорні процеси, і здійснює консультування корпоративних, приватних клієнтів та організацій з питань ведення бізнесу та різноманітних видів діяльності.

 Нашими клієнтами, як в Україні, так і в інших іноземних юрисдикціях, є багаточисельні компанії різноманітних організаційно-правових форм, благодійні організації, офшорні компанії, компанії по управлінню сімейним капіталом і підприємці. Ми займаємося злиттями та поглинаннями (М&А), консультуванням корпорацій, спільних підприємств, проектних підприємств (SPV), комерційними контрактами, а також вирішенням комерційних спорів.

 Bower Cotton надасть вам чіткі і зрозумілі поради по всьому спектру договірних та комерційних питань, які можуть виникнути у бізнесу будь-якого виду та розміру – від приватних підприємців до корпорацій, як Україні, так і в інших іноземних юрисдикціях.

 Види послуг:

– Експрес-аналіз потенційного об’єкта інвестування;
– Повне передінвестиційне дослідження;
– Оцінка реалістичності планів потенційного Об’єкта інвестування з урахуванням перспектив галузі / продуктів і конкурентного середовища;
– Структурування угод, складання документації по угоді;
– Складання / перевірка передавальної звітності;
– Структурування та правове оформлення угод, які мінімізують ризики невиконання зобов’язань продавцем і податкові витрати при фінансуванні придбаного Об’єкта і репатріації прибутку;
– Підготовка фінансової моделі, інвестиційного меморандуму, оцінка бізнесу;
– Представлення інтересів в процесі переговорів з покупцями / продавцями;
 – Розробка бізнес плану для найбільш ефективного розвитку бізнесу;
– Послуги з пошуку і підбору інвесторів для фінансування проекту по створенню / розвитку бізнесу відповідно до бізнес планом;
– Послуги з оцінки бізнесу;
– Представлення інтересів клієнта на переговорах;
– Пошук і підбір оптимального бізнесу для придбання, в тому випадку якщо клієнт має намір здійснювати інвестиції в певному секторі економіки;
– Оцінка економічних наслідків придбання компанії. Пропозиції по максимізації вигод від подібного придбання.